fbpx
7eventgroup

       Круглий стіл: Інноваційний розвиток ринку електронних фінансових послуг. Новітні інформаційні та платіжні технології.

    26 листопада 2014
    м. Київ., вул. Липська 3, будівля Верховної Ради України

 

Мета: дискусія про стан ринку електронних фінансових послуг, а також про необхідність вдосконалення законодавчого регулювання емісії та обігу електронних грошей і роботи платіжних систем.

 

У заході взяло участь понад 60 осіб представників центральних органів виконавчої влади, представники дипломатичних місій, бізнес-середовища, профільних асоціацій та експерти.

 

Було вирішено виробити пропозиції та побажання, відповідно до вимог часу розвитку ринку електронних платежів, і звернутися до регулятора для вироблення доповнень і поправок до чинного законодавства України.

 

Ольга Белькова, Голова підкомітету з питань функціонування ПС і електронної комерції Комітету Верховної Ради України, зупинилася на основних проблемах ринку електронних послуг і запропонувала своє сприяння у виробленні законодавчих рішень в даному аспекті. За її словами, «рішення цих проблем можливе лише за умови тісної взаємодії Національного банку України, банків та небанківських структур». «Зниження адміністративного та регуляторного тиску на інноваційні технології розрахунків при одночасному посиленні контролюючих функцій з боку держави з метою недопущення зловживань в цій сфері має стати пріоритетним напрямком розвитку цього сегмента ринку, основою для імплементації відповідних Директив ЄС», – зазначила Ольга Белькова.

Олександр Ольшанський, незалежний експерт, направив дискусію в русло аналітики, зазначивши, що гроші, в принципі, це інформація, а такими значущими їх зробили люди. Тому якщо вони будуть вибирати між безпекою та зручністю платежів, вони виберуть останнє. Саме тому так стрімко набирають обертів нелегальні платежі, наприклад, в соцмережах, переклади всередині комп’ютерних ігор. А пряме завдання держави і банків – подбати про безпеку легальних транзакцій та інформації в цілому.

Цю точку зору підтримав Олексій Гребенюк (Хай Тек Бюро), зазначивши, що, наприклад, в Казахстані успішно діють 8 дата-центрів, тоді як в Україні не сертифікований жоден через невідповідність вимогам європейських стандартів.

Денис Лозинський, Генеральний директор ТОВ «ЛАН Сістемс», проілюстрував це невтішним фактом: за підсумками жовтня 2014 року Україна посіла «почесне» 13-е місце в світовому рейтингу країн, які є основним джерелом кібератак. При цьому для управління такими ризиками керівництву банками досить дотримати три принципи: створити ефективну систему спостереження за електронними операціями; впровадити всебічну процедуру контролю інформаційно-технологічної безпеки; організувати режим ретельного спостереження за взаємодією з партнерами, що залучаються до надання окремих видів електронних банківських послуг.

Андрій Бірюков, Президент ГО «ІТ-Альянс», зазначив, що лібералізація ринку електронних фінансових послуг, впровадження новітніх платіжних технологій є інструментом дерегуляції, способом підвищення рівня безготівкових розрахунків і методом боротьби з тіньовим готівковим обігом. Від того, наскільки ефективно в щоденний вжиток в Україні будуть впроваджені електронні системи розрахунків, безпосередньо залежить і процес мінімізації тіньової економіки – отже, мінімізація цієї частки чи не головне завдання як виконавчої, так і законодавчої влади.

Були запропоновані заходи для вирішення проблем, зокрема, приведення законодавства у відповідність з рівнем сучасного технологічного розвитку, ролі законодавчої та нормативної бази в стимулюванні, а не в стримуванні інновацій в сфері електронних платежів і розрахунків відповідно до європейських і світових практик; впровадження та популяризація новітніх платіжних інструментів, що базуються на вилученому керуванні / доступі до банківських, а також організація інформаційної підтримки використання безготівкових платежів; підвищення фінансової грамотності населення; вдосконалення методів регулювання ринку платіжних систем; перехід до стимулювання використання учасниками ринку ПС найбільш технологічних рішень, що забезпечують відповідний рівень сервісу і захисту платежів.

 

Андрій Бірюков сформулював проект пропозицій учасників ринку електронних платежів, запропонувавши учасникам внести в нього свої пропозиції:

1. Імплементувати в законодавство України положення Директив ЄС №№110 і 64, розширивши суб’єктний склад учасників ринку.

2. Прийняти Закони України «Про небанківських платіжних організаціях і їх діяльності» та «Про електронні гроші», а також підготувати нові редакції законів «Про Національний банк України», «Про платіжні системи та переказ грошей в Україні», «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг ».

 

Робоча група продовжує роботу над законопроектами.